Relatietherapie

Relatietherapie

Contact opnemen
Contact informatie

Tel: 035-5828726 werkdagen tot 20.00 uur,
(weekend en avond wel bereikbaar om in te spreken)
E-mail. info@good-spirit.nl

Kortdurende Relatiecoaching 

‘Als je er samen niet meer uitkomt…’

In plaats van een relatie driedaagse kun je ook komen voor reguliere sessies gedurende enkele maanden. Afhankelijk van de problematiek en de voorgestelde interventies duren de sessies vijf kwartier tot twee uur.  We werken op maat en nemen als nodig graag extra tijd. Dan wil je niet op de klok hoeven kijken. Naast gezamenlijke sessies zijn ook individuele sessies ter ondersteuning van de gezamenlijke sessies mogelijk en soms wenselijk. Wanneer we werken met twee therapeuten, splitsen we tijdens de sessies soms op in tweetallen. Om stoom af te blazen, om even helemaal vrijuit te kunnen overleggen of gewoon omdat het even beter voelt.

Waarom?

In een relatie ontstaan vaak relatieproblemen wanneer de stap naar een volgende liefdesfase niet genomen kan worden. Juist een crisis in een relatie is dé kans om samen aan te pakken en je relatie naar meer verdieping en intimiteit te brengen.

Good-Spirit ‘t Gooi heeft zich gespecialiseerd in kortdurende relatiecoaching. Onze ervaring is dat een relatie één van de meest effectieve leerscholen is om je persoonlijke groei te bevorderen.

Spanningen en misverstanden tussen partners zijn heel normaal, soms lopen spanningen te hoog op, is er te vaak ruzie of zit er geen vitaliteit meer in de relatie. Sluimerende gevoelens van onbehagen, verliefdheid op iemand anders, wederzijdse irritaties, eenzaamheid en onbegrip kunnen steeds vaker voorkomen. Signalen die erop kunnen wijzen dat de intimiteit grotendeels uit de relatie verdwenen is. De energieband die om elkaar vervlochten zat, vertoont gaten. Kinderen, werk, hobby’s en andere zaken nemen steeds meer tijd, energie en aandacht in beslag en dan kan investeren in de relatie, zomaar het sluitstuk worden. Hoog tijd om pas op de plaats te maken en wat langer stil te staan bij elkaar.

Mensen die overwegen om in relatietherapie te gaan, stellen zich bijvoorbeeld de volgende vragen:

✔ Ik verlang naar meer voldoening en erkenning van mijn partner. Hoe creëer je dat?

✔ We zitten vast in oude, onbevredigende patronen. Wat kunnen we daaraan doen?

✔ De intimiteit tussen ons laat te wensen over

✔ Ik voel me eenzaam. Hoe kom je weer tot intimiteit?

✔ Ik wil een mán/vróuw naast me hebben staan.

✔ Ik denk er aan om apart te gaan wonen?

✔ Ik ben continu overprikkeld, hoe gaat dat weer weg?

✔ Ons gezinsleven is niet gezellig meer. Hoe kunnen we dat veranderen?

Een traject kan alleen met Henriette gedaan worden, waar Qruun later aanschuift als dit wenselijk is of geadviseerd wordt.

Regelmatig is dat voldoende. Dit is afhankelijk van jullie vraag of crisis.

We kunnen ook gelijk samen beginnen. Bij crisis rondom/vanwege affaires raden we dat altijd aan.

Wanneer twee therapeuten?

Wij werken met twee relatietherapeuten (man en vrouw), volgens het model van de Amerikaanse psycho-therapeut Joseph Zinker. Het accent ligt hierbij op het gebied tússen de partners.

Hierbij zijn de partners getuige van het uitwisselen van gedachten en gevoelens tussen een mannelijke en vrouwelijke therapeut, door middel van ‘Spiegelen’. Het gaat niet om dader en slachtoffer, niet om goed en kwaad, maar om actie en re-actie. Leer hoe dát tussen jullie werkt.

Het model is:

zien = spiegelen = inzicht = intimiteit = ontmoeten

Immers, als je jouw manier (patroon) van communiceren gespiegeld ziet, krijg je inzicht. Vanuit inzicht kun je aan verbetering en intimiteit werken.

Deze wijze van koppeltherapie of relatiecoaching biedt verrassend snel duidelijkheid in iedere relatie.

Onderwerpen

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie, onder anderen:

✔ manier van communiceren

✔ hoe communiceren mannen en hoe vrouwen?

✔ hoe ben/wordt je een man/vrouw als partner?

✔ hoe kun je omgaan met conflicten?

✔ seksuele problemen

✔ jaloezie, bezitterigheid

✔ vertrouwen, of opnieuw leren vertrouwen

✔ ontrouw

✔ de opvoeding van de kinderen

✔ de plaats van de schoonfamilie. Etc. etc.

Wat vooral belangrijk is, te gaan (h)erkennen op welke momenten het ´fout´ loopt en hoe je daar op een andere manier mee om kunt gaan. Relatiepatronen leren inzien.

Affaires en ontrouw

Verliefd worden op een ander, verlangen naar iets nieuws, vreemdgaan: het is van alle tijden en komt veel voor, zelfs in relaties die best harmonieus of zelfs 'goed' zijn. We spreken daar graag met jullie over, want een affaire kan ook de steen in de vijver blijken, die zuurstof en beweging geeft.

Onze docent Esther Perel  geeft als geen ander de  definitie en dynamiek van een affaire weer. En dat in de context van de tijd waarin we leven. 

Tijdens de intake wordt uitgelegd hoe wij werken en vragen ieder jullie zienswijze op de relatie. Uitgaand van jullie problematiek en wens, zullen wij een werkwijze voorstellen. Samen met jullie maken we een plan van aanpak. Doorgaans boeken we goede resultaten in vijf tot zeven sessies. Soms stellen we een combinatie voor van gezamenlijke en individuele sessies, afhankelijk van de (individuele) vraagstukken en problematiek en de dynamiek. Deze kortdurende, doelgerichte werkwijze wordt door veel cliënten als prettig en efficiënt ervaren.