Tips voor biologische ouder in samengesteld gezin

Tips voor biologische ouder in samengesteld gezin

Contact opnemen

1. Besef dat jij de spilfiguur bent in dit gezin

Het zijn jouw kinderen en het is jouw partner. Jij hebt een primaire band met elk van hen en bent de verbindende factor. Als jij er niet was, bestond dit gezin niet. Als je je rol als spilfiguur niet opneemt, zal je partner het gevoel krijgen dat je er niet bent op cruciale momenten, of kunnen jouw kinderen vinden dat je ze in de kou laat staan.

2. Maak ruimte voor jezelf

Als spilfiguur draag je dus heel wat verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat jij je goed in je vel blijft voelen. Zorg dus dat er wat ruimte voor jou is. Bespreek dit met je partner zodat die het niet aanvoelt als ontlopen van je verantwoordelijkheid.

3. Laat je partner weten waar jij het moeilijk mee hebt

Als je het gedrag van je ex niet helemaal in de hand hebt, je niet begrijpt waarom je partner zich ergert aan je kinderen, of waarom je kinderen zich vreemd gedragen, bespreek dan met jouw partner waar je het moeilijk mee hebt.

4. Hou orde in je relaties

Maak er duidelijke afspraken over: Hoe je je ouderschap deelt met je vorige partner, welke de rol is van je nieuwe partner in de opvoeding, over de huisregels in je nieuw gezin. En val je partner niet af waar de kinderen bij zijn.

5. Weet dat er een onderscheid is tussen je rol als ouder en je rol als geliefde

Als je enkel ouder bent, zal je partner zich niet gezien voelen en het op termijn niet meer volhouden. Als je enkel oog hebt voor je rol als geliefde, zullen je kinderen zich in de steek gelaten voelen. Aan jou om het evenwicht te bewaren!

6. Wees mild voor je partner, de stiefouder, maar geef aan waar het onredelijk in jouw ogen wordt

Stiefouders worden geconfronteerd met halve gezinnen met hun eigen regeltjes, misschien is de omgang met kinderen nieuw, Zij hebben het dikwijls niet gemakkelijk. Toon dan begrip, tracht te bemiddelen maar stel ook grenzen.

7 Onderhoud de band met je kinderen

Kinderen hebben het recht je nieuwe partner niet leuk te vinden. maar niet alle gedrag kan door de beugel. Maak hen duidelijk: we zijn beleefd met elkaar en ieder houdt zich aan de gemaakte afspraken; maar maak zeker dat ze weten dat je er altijd bent als zij je nodig hebben.

8. Doe iets aan dat schuldgevoel

Werk schuldgevoel weg. Daardoor wil je teveel ‘goedmaken’ bij je kinderen. Hiermee komt jouw gezag in het gedrang. Op termijn doe je hier je kinderen geen goed mee, ze hebben grenzen nodig. Luister wel naar hun verdriet, naar hun moeilijkheden maar bouw voortdurend aan jouw (democratisch) gezag als ouder.

9. Sluit je vorige relatie af

Verwijten, schuldgevoelens, waarom-moest-mij-dat-toch-overkomen-gevoelens, boze gevoelens naar je ex enz. signaleren dat je de breuk niet verwerkt hebt. Doe er iets aan, spreek er eerlijk over met je partner of ga in therapie. Want een onaf gesloten hoofdstuk als een vorige relatie, schaadt je nieuw gezin.

10. Leer uit je fouten

Een relatie is steeds een zaak van 2 mensen. Ook al lijkt je ex de schuldige, de onhandelbare, de weet-ik-veel, ook jij hebt je aandeel gehad in de relatie. Kijk er naar en leer uit je fouten. Het zou jammer zijn de nieuwe relatie te hypothekeren met fouten uit het verleden.