Enneagram

Mensen verschillen in de manier waarop ze het leven zien en hoe ze erop reageren. Het Enneagram deelt die verschillen in door negen verschillende persoonlijkheidstypen te beschrijven. Elke persoonlijkheid heeft een unieke structuur die bepaald wordt door hoe het individu in het leven staat. Met het invullen van deze vragenlijst heb je de eerste aanzet voor een inspirerende en plezierige zoektocht met veel inzichten en persoonlijke groei al gezet. Met de conclusie van deze test krijgen we inzicht in de persoonlijkheidstructuur van beide partners en de daarbij horende dynamiek. We gaan op zoek naar nieuwe inzichten en ontdekkingen die in verband staan met jouw persoonlijke leven en dat van anderen/je relaties.